Wat is MVC (Model View Controller) ?

Voor het ontwikkelen van software heeft men verschillende handige technieken bedacht. Een dergelijke techniek is Model View Controller. Wat is MVC en waarom wordt het gebruikt?

De afkorting MVC staat voor “Model View Controller”. Door middel van MVC brengt men in programmeercode een lagenmodel aan. Denk aan een inhoudsopgave of de mappenstructuur op uw computer.

Programmeurs kunnen de code die volgens MVC is opgebouwd gemakkelijker onderhouden.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Bij websites bevatten de views meestal HTML-code. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig voor iedere website wel gebruik van MVC. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Joomla en Phalcon. Een PHP agenda is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.
Free Web Hosting