Wat betekent Model View Controller?

Men heeft verschillende technieken bedacht om de ontwikkeling van software goed te laten verlopen. MVC is zo’n dergelijke techniek. Wat is MVC en waarom wordt het gebruikt?

MVC is de afkorting van Model-View-Controller. Met MVC kan men een structuur in programmacode aanbrengen.
MVC wordt gebruikt om een structuur in de broncode aan te houden. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.

Door Model View Controller wordt onderhoud aan de programmeercode gemakkelijker.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? In het geval er met een database wordt gewerkt wordt de structuur van de tabellen doorgaans in het model beschreven.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de “view”. De view bevat doorgaans HTML-code. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.

Bijna iedere website werkt tegenwoordig via het krachtige Model View Controller principe. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Een programmeur die veel met procedurele code te maken heeft zal het maken van een gastenboek PHP in MVC een adembenemend avontuur vinden.
Free Web Hosting